• Drammen : 32 23 12 00

  • Kongsvinger : 62 88 84 30

  • Mysen : 69 89 88 99

Om oss

HVEM VI ER OG HVA VI GJØR

Cater er en fullsortimentsgrossist til storhusholdningsbransjen i Buskerud, Nordre Vestfold, Akershus, Oslo, Østfold, Hedmark og Oppland. Vi leverer varer engros til alle typer storkjøkken i alle bransjer; Kantiner, catering, institusjoner, hotell, spesialutsalg, restauranter, cafeér, gatekjøkken, kiosker, sykehjem, barnehager/SFO, sykehjem o.s.v. Ingen kunder er for store og få er for små. Vi er en mer personlig grossist som strekker oss lenger for at du skal lykkes på ditt storkjøkken.

Vi er medlem av den landsdekkende grossistkjeden Servicegrossistene som kjøper og selger varer for over 3 milliarder kroner årlig. Dette sikrer gode betingelser som igjen kommer våre kunder til gode.

Eierne av Bjørnulfs Engros AS (Mjøndalen), Bjørn Kristiansen AS (Kongsvinger) og Østfoldfrukt Mysen AS (Slitu) har med virkning fra 1. januar 2014 etablert Cater AS. Vi har dannet en større enhet med felles ambisjoner, ledelse, eierskap og logistikk og overført eierskapet av driftsselskapene til Cater AS. Samtidig endret selskapene navn til hhv. Cater Drammen AS, Cater Kongsvinger AS og Cater Mysen AS. Vi skal fortsatt bevare vår fleksible og lokale profil samtidig som vi vil utnytte synergier og de stordriftsfordelene denne bransjen byr på. Med denne sammenslåingen og nytt hypermoderne sentrallager vil vi være rustet til fremtidens krav og fortsatt være en profesjonell partner for dere.

Her kan du laste ned brosjyren vår, som kort forteller hvem vi er og hva vi gjør. Last ned brosjyre

Våre fantastiske medarbeidere


Vi hjelper deg med dine utfordringer!

Bjørn Garder

Daglig Leder
908 46 977
bjorn@cater.no

Tomas Torvik

Forretningsutvikler
400 20 830
tomas@cater.no

Steinar Graven

Driftsjef Kongsvinger
971 05 021
steinar.graven@cater.no

Tore Särelind

Leder salg og marked
970 57 866
tore@cater.no

Kjersti Fagerholt

Økonomi / HMS
482 24 424
kjersti@cater.no

Carl-Åge Hoff (Calle)

Innkjøpsleder
97080938
calle@cater.no

Hanne Brekka

Regnskap
995 11 490
hanne@cater.no

Kari Hæhre

Regnskap
913 28 574
kari@cater.no

Christel Bjørk

Teamleder Ordre
69 89 88 99
christel@cater.no

Øyvind Bøgle

Logistikk og Driftsleder
92 84 58 45
oyvind@cater.no

Tore Särelind

Leder salg og marked
970 57 866
tore@cater.no

Bjørnulf Borge

Grosserer
924 87 080
bjornulf@cater.no

Erik Ramsli

Selger
932 12 193
erik@cater.no

Steinar Narvesen

Selger
913 13 626
steinar@cater.no

Geir Nango

Selger
98245108
geir@cater.no

Jan-Chr. Brustad

Selger
91645464
jan-christian@cater.no

Brita Borge

Ordremottaker
940 16 838
brita@cater.no

Marius Gjærnes

Ordremottaker
940 16 839
marius@cater.no

Jan Yngve Finnseter

Ordremottaker
62 88 84 33
janyngve@cater.no

Kjell Erik Mellem

Ordremottaker
62 88 84 31
kjellerik@cater.no

Per Erik Høiby

Ordremottaker

Anne-Kristin Olsen

Ordremottaker
69 89 88 99
anne-kristin@cater.no

Aimée Kristoffersen

Ordremottaker
69 89 88 99
aimee@cater.no

Nina Mikkelsen

Ordremottaker
940 16 837
nina@cater.no

Karoline G. Tøfte

Ordremottaker
940 16 842
karoline@cater.no

Carl-Åge Hoff (Calle)

Innkjøpsleder
97080938
calle@cater.no

Mona Steen

Innkjøper
915 75 813
mona@cater.no

Ola Ertsås

Innkjøper
62 88 84 37
ola@cater.no

Frode Mysen

Frukt&Grønt ansvarlig
909 45 571
frode@cater.no

Espen Borge

Transportleder Drammen
936 16 494
espen@cater.no

Morten Bråten

Sjåfør

Stian H. Frydenheim

Sjåfør

Stian Blystad

Sjåfør

Tor Einar Stenvik

Sjåfør

Jan Rune Iversen

Sjåfør

Ingar Bylund

Sjåfør

Roy Olav Solbrekke

Sjåfør

Kenneth R Larsen Buklev

Sjåfør

Ronny Skaug

Sjåfør

Jonny Løken

Sjåfør

Ole Anders Fjeld

Sjåfør

Geir Kalfoss

Sjåfør

Stian Johansen

Sjåfør

Erik Bylund

Slåfør

Peter Wrobel

Sjåfør

Bjørn Magne Wernberg

Sjåfør

Ronny Pedersen

Sjåfør

Per Andersen

Sjåfør

Ole Alme

Sjåfør

Ragnar Holen

Sjåfør

Remy A Buklev

Sjåfør

Roger Haugen

Sjåfør

Morten Johansen

Ansvarlig varemottak
922 59 152
varemottak@cater.no

Lasse Bjørkeslett

Ansvarlig drift
976 20 663
lasse@cater.no

Tore Nordskag

Lagermedarbeider

Eirik Ovnan

Lagermedarbeider

Thorbjørn Bringsrud

Lagermedarbeider

Rune Ringstad

Lagermedarbeider

Morten Strøm

Lagermedarbeider

Emil Eriksen

Lagermedarbeider

Jan Levi Botten

Lagermedarbeider

Robin Burud

Lagermedarbeider

Maja Lena Axelsson

Lagermedarbeider

Daniel Gusterudmoen

Lagermedarbeider

Rezhin Osman

Lagermedarbeider

Rolf Anders Martinsen

Lagermedarbeider

Jan Tore Fuglerud

Lagermedarbeider

Alexander Larsen

Lagermedarbeider

Sven Torsten Heppert

Lagermedarbeider

Tomas Gulbrandsen

Lagermedarbeider

Smidig og personlig


Det du trenger når du trenger det, der hvor du trenger det

I oktober 2017 flyttet Cater inn i nytt, topp moderne lager- og administrasjonsbygg på Lierskogen utenfor Drammen. Det gir oss perfekt plassering i forhold til kundene og markedet på det sentrale Østlandet.

Med 17 000 kvm og 11 000 palleplasser, har Cater i dag Norges største spesiallager for storhusholdningsprodukter. Bygget rommer også moderne kontorfasiliteter med alle fellesfunksjoner, fra ledelse, marked og økonomi til salg, ordre- og servicekontor.

Lageret er optimalisert for effektiv vareflyt med egne ramper for inngående og utgående logistikk. Vi har også et eget lager for optimal lagring av frukt og grønt - blant annet med tre ulike temperatur og klimasoner, samt eget modningsrom for bananer.

Cater AS selger kun varer vi er sikker på har god smak og holder høy kvalitet!

Vi pakker varene på pall, bur eller kasser ut fra kundens behov og leverer varene der de vil ha dem. Vi leverer alle varegruppene et storkjøkken bruker. I tillegg til matvarer leverer vi brus, vin, øl, emballasje, lys, servietter og andre non-food varer.

Vi er sertifisert Miljøfyrtårn og medlem av Grønt Punkt ordningen og Repant for retur av emballasje.

Cater AS er medlem av den landsdekkende grossistkjeden Servicegrossistene som selger dagligvarer for 3 milliarder kroner årlig. Dette sikrer gode betingelser som igjen kommer våre kunder til gode.

Servicegrossistene er en sammenslutning av 21 selvstendige grossisthus som til sammen dekker hele Norge med matvarer. Selskapet er eiet av de 21 grossistene som samarbeider om innkjøp, profilering, salg til kjedekunder, IT, HMS osv.

Cater er underlagt tilsyn på vår drift fra Mattilsynet. Vi har et aktivt kvalitetssikringssystem basert på ISO-9001 og styringssystem for IK-Mat. Vi har full sporbarhet på alle varer fra produsent til deg som kunde.

Våre kunder


Cater distribuerer varer daglig til:

KANTINE

CATERING

INSTITUSJONER

HOTELL

OFFENTLIG SEKTOR

SPESIALUTSALG

CAFE

RESTAURANTER

GATEKJØKKEN

KIOSK

ARRANGEMENTER

Smidighet i praksis


Det du trenger når du trenger det, der hvor du trenger det

Flere bestillingsmuligheter

Hos Cater AS tar vi imot kundens bestilling via: telefon, telefax, egen nettbutikk, strekkodeterminal, e-post og bransjeportaler (MILLUM/IBX

Det du trenger når du trenger det

Vi har ca. 10.000 forskjellige produkter på lager til enhver tid og kan skaffe ytterligere ca. 15.000 varer

Siste teknologi

Vi har investert i aller siste teknologi både på ordresystem og lagerstyring for å sikre høy effektivitet, oversikt og trygghet.

Miljøvennlig

Vi er sertifisert miljøfyrtårn og medlem av Grønt Punkt ordningen og Repant for retur av emballasje.

Gode betingelser

Cater AS er medlem og medeier i Servicegrossistene AS. Dette sikrer gode betingelser som igjen kommer våre kunder til gode.

"Alle" varegrupper

Cater distribuerer daglig varegruppene: frysevarer, kjølevarer, tørrvarer, frukt, grønnsaker. mineralvann, øl, vin og non-food.

SAMARBEIDSPARTNERE


Cater AS har samarbeidsavtale med følgende organisasjoner:

MILJØFYRTÅRN


Cater er sertifisert som et Miljøfyrtårn, som er et offisielt norsk miljøsertifikat. Det er et miljøhandlingsprogram og miljøledelsessystem hvor bedriftene gjennomfører en miljøanalyse og lager en handlingsplan for å innfri spesifiserte bransjekrav.

www.miljofyrtarn.no

Scroll to Top